ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 63 วิ่งระเวียง เคียงพะไล
14 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง แจกเงินซื่อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน รับชุดนักเรียนที่สั่งตัด
หอประชุม / ชุดนักเรียน
13 พ.ค. 58 ครูเปิดเตรียมการ
คณะครูทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชุดสุภาพ
28 ก.พ. 58 สอบ NT ป.3
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง/ชุดนักเรียน
27 ก.พ. 58 สอบ LAS ป.2,ป.5
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
13 ก.พ. 58 ถึง 14 ก.พ. 58 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.4-6
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง/ชุดลูกเสือ
31 ม.ค. 58 สอบ O-NET ป.6
 
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง/ชุดนักเรียน
01 มิ.ย. 57 งานผ้าป่าโรงเรียน

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่าทุกรุ่น พร้อมฉลองโรงเรียนครบรอบ 77 ปี
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
 

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
นักเรียนทุกคนแต่งเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายงานวิชาการ
15 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น.
หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนระเวียง ฝ่ายงานวิชาการ
13 เม.ย. 57 ถึง 15 เม.ย. 57 วันสงกรานต์


ประเพณีสงกรานต์ของไทย
เสื้อลายดอก
25 มี.ค. 57 ปัจฉิมนิเทศ/สั่งปิดภาคเรียน
 

พิธีมอบปพ.และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 ที่จบการศึกษา  โดยจัดซุ้มถ่ายรูป และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมงาน
ณ หอประชุม/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
17 มี.ค. 57 ถึง 21 มี.ค. 57 การแข่งกีฬาศูนย์เครือข่าย

วันที่ 17-18  มีนาคม 2557   แข่งรอบคัดเลือก  โดยแบ่งสายดังนี้
       สายA  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล โรงเรียนบ้านหนองเต่า โรงเรียนบ้านสีสุก โรงเรียนบ้านโนนสูง
       สายB   ได้แก่  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง  โรงเรียนบ้านดอนไผ่  โรงเรียนบ้านมูกมัน  โรงเรียนบ้านโสกสนวน

สาย A  แข่งรอบคัดเลีอก โดยใช้สนามโรงเรียนบ้านหนองโคบาล
สาย B  แข่งรอบคัดเลือก  โดยใช้สนามโรงเรียนบ้านดอนไผ่


วันที่ 19 มีนาคม  2557  แข่งรอบตัดเชือก  ที่สนามโรงเรียนบ้านหนองโคบาล

วันที่ 20 มีนาคม  2557  พักการแข่ง  เพื่อทำสนามแข่งในรอบชิงชนะเลิศที่โรงเรียนบ้านหนองเต่า
 
วันที่ 21 มีนาคม  2557 แข่งรอบชิงชนะเลิศที่โรงเรียนบ้านหนองเต่า  ประกวดเดินขบวนพาเหรด และกองเชียร์
ชุดกีฬา ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ

วันศุกร์ที่  14 มีนาคม 2557  ให้นักเรียนทุกระดับชั้นมาฟังผลการสอบ และรับเอกสารชั้นเรียนจากครูประจำชั้น  พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูประจำชั้น  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนระเวียง
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
13 มี.ค. 57 เลือกประธานนักเรียน

เลือกประธานนักเรียน  และคณะกรรมการสภานักเรียน  โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าคูหาเพื่อเลือกตั้ง  โดยใช้สิทธิ์ของตนเองเลือกประธาน 
หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนระเวียง/แต่งชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
11 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57 สอบปลายภาค

นักเรียนทุกระดับชั้น สอบปลายภาค
แต่งชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
24 ก.พ. 57 สอบ NT ป.3 สอบLAS ป.2 ป.5

แต่งกายชุดนักเรียน ธุรการ