สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนสีประจำโรงเรียนเรียน คือ สีเขียว-เหลือง