ภาพกิจกรรม
ไหว้ครู '58
     โรงเรียนบ้านโนนระเวียงได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครู ที่ได้อบมสั่งสอนให้ความรู้  ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักกตัญญูกตเวทิตา  รู้จักเคารพครู อาจารย์ ในพิธียังได้จัดให้คณะครูได้ไหว้ ครูอาวุโสที่เคยสั่งสอนมา  นำโดยท่านผอ.ประสิทธิ์  ศรีโคตร ได้นำคณะครูไหว้คุณครูสมบูรณ์  ปัตติ ซึ่งเป็นครูเก่าที่เคยสอนอยู่โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่นักเรียน 
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2558,11:23   อ่าน 4315 ครั้ง