ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงส่งครูที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนใหม่ และต้อนรับครูใหม่.
         โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงส่งครูที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอื่น พร้อมต้อนรับครูคนใหม่  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558  เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ครูที่ย้ายมี 2 ท่าน ได้แก่ นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล (ครูเดี่ยว) ครู คศ. 1 ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ โรงเรียนบ้านสระมะค่า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2  และนางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน (ครูหนิง) ครู คศ. 1  ย้ายไปปฏบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านดอนแร้ง  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 ซึ่งจะเดินทางในวันพฤหัสบดี ที่ 27  สิงหาคม  2558 ในตอนเช้า  และครูใหม่ที่ย้ายมาโรงเรียนบ้านโนนระเวียง คือ นางเนตรนภา   ลอว์เรนซ์ (ครูแมว,ครูเหมียว) ครู คศ. 3  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านสระมะค่า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2   จึงเรียนมาเพื่อทราบ.
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 12649 ครั้ง