ผู้บริหาร

นายบรรจบ บุษย์ศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/02/2014
ปรับปรุง 21/09/2020
สถิติผู้เข้าชม 324199
Page Views 394632
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) ขามสมบูรณ์ คง
2 โรงเรียนบ้านมะค่า ขามสมบูรณ์ คง
3 โรงเรียนบ้านตะหนอด ขามสมบูรณ์ คง
4 โรงเรียนปริยัติไพศาล ขามสมบูรณ์ คง
5 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด คูขาด คง
6 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว คูขาด คง
7 โรงเรียนบ้านปอบิด คูขาด คง
8 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี คูขาด คง
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า คูขาด คง 0895851177
10 โรงเรียนบ้านเมืองคง คูขาด คง
11 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ดอนใหญ่ คง 081-7609092
12 โรงเรียนบ้านตาชู ตาจั่น คง
13 โรงเรียนบ้านตะโกโคก ตาจั่น คง
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง ตาจั่น คง
15 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ ตาจั่น คง
16 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ตาจั่น คง
17 โรงเรียนบ้านตาจั่น ตาจั่น คง 044-001482 , 081-7908274
18 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง บ้านปรางค์ คง
19 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา บ้านปรางค์ คง 044-430300
20 โรงเรียนบ้านประคำ บ้านปรางค์ คง 044-430302
21 โรงเรียนบ้านตะโก บ้านปรางค์ คง
22 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา บ้านปรางค์ คง
23 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง บ้านปรางค์ คง 086-2578709
24 โรงเรียนบ้านปรางค์ บ้านปรางค์ คง
25 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม บ้านปรางค์ คง
26 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม หนองบัว คง
27 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา หนองบัว คง
28 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง หนองบัว คง
29 โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองบัว คง
30 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองบัว คง
31 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว คง
32 โรงเรียนบ้านตากิ่ม หนองบัว คง
33 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองมะนาว คง
34 โรงเรียนบ้านห้วยทราย หนองมะนาว คง
35 โรงเรียนบ้านหมัน หนองมะนาว คง
36 โรงเรียนบ้านโจด หนองมะนาว คง
37 โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองมะนาว คง
38 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ หนองมะนาว คง 044430306
39 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด เทพาลัย คง 044978030
40 โรงเรียนบ้านคอนเมือง เทพาลัย คง
41 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน เทพาลัย คง
42 โรงเรียนบ้านกระถิน เทพาลัย คง
43 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี เทพาลัย คง
44 โรงเรียนเทพาลัย เทพาลัย คง
45 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) เทพาลัย คง _
46 โรงเรียนบ้านหนองบง เมืองคง คง
47 โรงเรียนอนุบาลมีมั่งคั่ง เมืองคง คง
48 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต เมืองคง คง
49 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม เมืองคง คง
50 โรงเรียนเมืองคง เมืองคง คง
51 โรงเรียนบ้านหนองแขม เมืองคง คง
52 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา เมืองคง คง 044-459221
53 โรงเรียนวันครู 2502 เมืองคง คง
54 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน เมืองคง คง
55 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด เมืองคง คง
56 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย โนนเต็ง คง 044 430299
57 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก โนนเต็ง คง 09-5822196
58 โรงเรียนบ้านทองหลาง โนนเต็ง คง
59 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย โนนเต็ง คง
60 โรงเรียนบ้านป่าหวาย บัวลาย บัวลาย
61 โรงเรียนบ้านหนองแสง บัวลาย บัวลาย
62 โรงเรียนวังโพน บัวลาย บัวลาย
63 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย บัวลาย บัวลาย 044-495004
64 โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) บัวลาย บัวลาย
65 โรงเรียนบัวลาย บัวลาย บัวลาย
66 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ หนองหว้า บัวลาย
67 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองหว้า บัวลาย
68 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ หนองหว้า บัวลาย
69 โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองหว้า บัวลาย
70 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ หนองหว้า บัวลาย
71 โรงเรียนบ้านแดงน้อย เมืองพะไล บัวลาย
72 โรงเรียนบ้านฝาผนัง เมืองพะไล บัวลาย
73 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย เมืองพะไล บัวลาย
74 โรงเรียนบ้านโนนดู่ โนนจาน บัวลาย
75 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โนนจาน บัวลาย
76 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน โนนจาน บัวลาย
77 โรงเรียนบ้านหลุบกุง โนนจาน บัวลาย
78 โรงเรียนบ้านหนองคอม โนนจาน บัวลาย
79 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง กุดจอก บัวใหญ่
80 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง กุดจอก บัวใหญ่
81 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด กุดจอก บัวใหญ่
82 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว กุดจอก บัวใหญ่
83 โรงเรียนบ้านโคกสี ขุนทอง บัวใหญ่
84 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ขุนทอง บัวใหญ่
85 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ขุนทอง บัวใหญ่
86 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม ขุนทอง บัวใหญ่
87 โรงเรียนบ้านดอนคนทา ขุนทอง บัวใหญ่
88 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ขุนทอง บัวใหญ่
89 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ขุนทอง บัวใหญ่
90 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ขุนทอง บัวใหญ่
91 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ดอนตะหนิน บัวใหญ่
92 โรงเรียนบ้านกู่ ดอนตะหนิน บัวใหญ่
93 โรงเรียนบ้านโคกน้อย ดอนตะหนิน บัวใหญ่
94 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ดอนตะหนิน บัวใหญ่
95 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ด่านช้าง บัวใหญ่
96 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ด่านช้าง บัวใหญ่
97 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) ด่านช้าง บัวใหญ่ 0-4497-5034
98 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด ด่านช้าง บัวใหญ่
99 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎณ์รังสรรค์) ด่านช้าง บัวใหญ่
100 โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ บัวใหญ่ บัวใหญ่ 044 - 461666 โทรสาร 044 - 462839
101 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ บัวใหญ่ บัวใหญ่
102 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา บัวใหญ่ บัวใหญ่
103 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ บัวใหญ่ บัวใหญ่
104 โรงเรียนบ้านห้วยโจด บัวใหญ่ บัวใหญ่
105 โรงเรียนวานิชวิทยา บัวใหญ่ บัวใหญ่
106 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ บัวใหญ่
107 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง บัวใหญ่ บัวใหญ่
108 โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
109 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
110 โรงเรียนบ้านกระพี้ หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
111 โรงเรียนบ้านคูขาด หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
112 โรงเรียนบ้านสระครก หนองบัวสะอาด บัวใหญ่
113 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
114 โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
115 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
116 โรงเรียนบ้านบุเสมา หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ 07-2570644
117 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่
118 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว ห้วยยาง บัวใหญ่
119 โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ห้วยยาง บัวใหญ่
120 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม ห้วยยาง บัวใหญ่
121 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง บัวใหญ่
122 โรงเรียนบ้านดงบัง ห้วยยาง บัวใหญ่
123 โรงเรียนบ้านด่านช้าง ห้วยยาง บัวใหญ่
124 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง เสมาใหญ่ บัวใหญ่
125 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย เสมาใหญ่ บัวใหญ่
126 โรงเรียนบ้านเสมา เสมาใหญ่ บัวใหญ่
127 โรงเรียนบ้านนาดอนบก เสมาใหญ่ บัวใหญ่
128 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา โนนทองหลาง บัวใหญ่
129 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง โนนทองหลาง บัวใหญ่
130 โรงเรียนวัดบ้านไร่ โนนทองหลาง บัวใหญ่
131 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี โนนทองหลาง บัวใหญ่
132 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) โนนทองหลาง บัวใหญ่
133 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) โนนทองหลาง บัวใหญ่
134 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี โนนทองหลาง บัวใหญ่
135 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง โนนทองหลาง บัวใหญ่
136 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา ช่อระกา บ้านเหลื่อม
137 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ช่อระกา บ้านเหลื่อม
138 โรงเรียนบ้านขามเวียน ช่อระกา บ้านเหลื่อม
139 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
140 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
141 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
142 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม
143 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม 044-430542
144 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม
145 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
146 โรงเรียนบ้านหนองโจด โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
147 โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
148 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
149 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
150 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
151 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม
152 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สามเมือง สีดา
153 โรงเรียนบ้านแฝก สามเมือง สีดา
154 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สามเมือง สีดา
155 โรงเรียนวัดบ้านสีดา สีดา สีดา
156 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สีดา สีดา
157 โรงเรียนบ้านหินแห่ สีดา สีดา 0-4443-0275
158 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง หนองตาดใหญ่ สีดา
159 โรงเรียนบ้านหัวนาดำ หนองตาดใหญ่ สีดา
160 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง หนองตาดใหญ่ สีดา 044-432235
161 โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาดใหญ่ สีดา
162 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) โนนประดู่ สีดา 081-3736090
163 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ โนนประดู่ สีดา
164 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา โนนประดู่ สีดา
165 โรงเรียนบ้านหญ้าคา โพนทอง สีดา -
166 โรงเรียนบ้านโนนสัง โพนทอง สีดา
167 โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษณ์รังสรรค์) โพนทอง สีดา
168 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า โพนทอง สีดา
169 โรงเรียนสีดาวิทยา โพนทอง สีดา
170 โรงเรียนบึงพะไล บึงพะไล แก้งสนามนาง
171 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย บึงพะไล แก้งสนามนาง
172 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล บึงพะไล แก้งสนามนาง
173 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง บึงพะไล แก้งสนามนาง 044-430278
174 โรงเรียนบ้านหนองเต่า บึงพะไล แก้งสนามนาง
175 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน บึงพะไล แก้งสนามนาง
176 โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ บึงสำโรง แก้งสนามนาง
177 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ บึงสำโรง แก้งสนามนาง
178 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี บึงสำโรง แก้งสนามนาง
179 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) บึงสำโรง แก้งสนามนาง
180 โรงเรียนบ้านสีสุก สีสุก แก้งสนามนาง
181 โรงเรียนบ้านโนนสูง สีสุก แก้งสนามนาง
182 โรงเรียนบ้านโสกสนวน สีสุก แก้งสนามนาง
183 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สีสุก แก้งสนามนาง 08-9411-4344
184 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
185 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
186 โรงเรียนอนุบาลแพรวไพลิน แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
187 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
188 โรงเรียนบ้านหนองบง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
189 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
190 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
191 โรงเรียนบ้านโนนรัง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
192 โรงเรียนบ้านกอก โนนสำราญ แก้งสนามนาง
193 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง โนนสำราญ แก้งสนามนาง
194 โรงเรียนบ้านนาแค โนนสำราญ แก้งสนามนาง
195 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น โนนสำราญ แก้งสนามนาง 044-430467
196 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน โนนสำราญ แก้งสนามนาง