ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ดช.อัษฎา เพิ่มลาภ, ดช.ธนวัฒน์ ศรีละหาด, ดช.ธนกฤต บุญชาลี
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2557,13:45   อ่าน 906 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ดช.นราธิป พิมพ์จ่อง
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2557,13:39   อ่าน 1050 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การสร้างเว็บเพจประเภทweb editor ชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ดญ.สุภาพร เกิดทอง และดญ.จิตติมา จามิเคน
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2557,11:18   อ่าน 1383 ครั้ง